šakės?

by julius

Vilniaus centre geriu ryto kavą, akimis lydžiu pro mane tekantį žmonių srautą ir vis negaliu atsistebėti jų ramybe: tarsi valstybė nebūtų pavojuje!

prezidentė sako, kad koncernas MG Baltic vykdo planingą valstybės užvaldymą. pakartosiu: valstybė puolama. tokiose situacijose tikiesi pamatyti minias su šakėmis ir deglais – o vilniečiams labiau rūpi ne būties, bet buities klausimai, pvz., neišvežtos šiukšlės.

taigi, jeigu ir jūs buvote labiau susikoncentravę į buitį, primenu: verslininkų grupė su Dariumi priešaky įtariama šantažavusi politikus ir pirkusi teisės aktus. priešas ne už vartų – priešas viduje; ir jis tuos vartus statė. bet tauta į valstybės gynybą neskuba – niekas su šakėmis ir deglais nesiburiuoja prie vardais ir pavardėmis įvardintų priešų buveinių. net prekės ir paslaugos neboikotuojamos – griežtesnio pasmerkimo susilaukė koldūnai su bakterijomis.

gerai, ne viskas prarasta: vienas kitą smerkia MG Baltic dėmesiu sutepti politikai. Andrius Kubilius smerkia Gediminą Kirkilą, G. Kirkilas smerkia Eugenijų Gentvilą ir taip toliau.

ir aš labai norėčiau ką nors pasmerkti, bet negaliu. bėda, kad visos mano žinios – iš antrinių ir tretinių šaltinių. įsitikinkite patys:

  1. paviešinta dalis Dalios Grybauskaitės ir Eligijaus Masiulio laiškų – jūs tikri, kad viskas taip, kaip pateikė E. Masiulis, juo pasitikite? aš – ne. originalai tyčia panaikinti iš prezidentūros serverio – tai liudija, kad ir prezidentūra suinteresuota paslėpti galus į vandenį. esame kryptingai vedami link išvadų, nebūtinai objektyvių.
  2. paviešintos pokalbių išklotinės. jūs tikite, kad kažkas klausė, ranka užrašinėjo, bet neįrašinėjo? įrašinėjo – ir aš noriu korupciją pats išgirsti, nes matau daugiau priežasčių pažymą tiražuojančiais nepasitikėti negu pasitikėti. noriu būti garantuotas, kad nuteisiu ne dėl to, kad kažkas sukurpė intriguojančią kompiliaciją.
  3. gandas: tiriama ne tik MG Baltic įtaka. Vilniaus prekybos? Dujotekanos? mums jau prasitarė, kad yra didesnis paveikslas, bet mūsų dėmesį sutelkė tik į vieną dėlionės fragmentą. esu dėkingas ir už tai, bet išvadas noriu daryti matydamas visą spektrą.

nesakau, kad dabar viskas – šakėmis ant vandens surašyta. tačiau negali paneigti: informacijos nėra daug, bet spekuliacijos ja ir interpretacijos – užgožiančios.

tikrai nesistebėsiu, jeigu visa ko pabaigoje paaiškės, kad interpretuojama buvo net per švelniai. įtartini verslo ryšiai gali nuvesti į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą; gali paaiškėti ryšiai tarp „tradicinių politikų“ ir banditų; gali paaiškėti, kad kai kurios finansinių paslaugų institucijos, „prieštaringos reputacijos“ verslininkai ir aktyviai veikiantys politikai turi bendrų interesų.